Bộ máy chúng tôi có rất nhiều các cô, các chị, thậm chí là các bà đã có tuổi, chăm chỉ với nghề may, và trong tâm ai cũng mong muốn sản phẩm được phân phối phục vụ thật nhiều cho tới khi không thể.