Monthly Archives: Tháng Tám 2019

Câu chuyện tháng bảy Vu Lan

CÂU CHUYỆN RẰM THÁNG BẢY.CON ĐỐT Ô TÔ BA CÓ NHẬN ĐƯỢC KHÔNG ?(Tại trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người )Vong linh một vị tướng quân đội nhập vào cô cháu gái, cười ha hả, mà giọng nói rất to, trầm hùng, lại pha chút khôi hài của vị tướng quân quen “ăn […]